Skovdyrkerne forventer, at der i løbet af få år vil komme en mærkbar efterspørgsel på GlobalGAP-certificerede juletræer, og at det i første omgang vil være fra de store kæder. En certificering skønnes derfor at øge sikkerheden i afsætningen sammenlignet med ikke-certificerede træer. Skovdyrkerne kan hjælpe med at certificere dine juletræsproduktion under Global Gap ordningen. 

Hvad kræver det

GlobalGAP betyder, at man skal kunne dokumentere godt landmandskab - her i juletræerne. GAP står for 'good agricultural practice'. Alle forhold der vedrører produktion skal kunne dokumenteres og det betyder at alle dyrkningsmæssige tiltag som gennemføres i kulturerne registreres.

Populært sagt indebærer 80% af ordningen, at man overholder gældende lovgivning, og de resterende 20% af ordningen indebærer, at man kan dokumentere de første 80%.

Derudover er det et krav, at f.eks. renholdelse og skadedyrsbekæmpelse reduceres til et minimum og at behandling kun foretages, når der er konstateret et behov.  GlobalGAP har samme slogan som Integreret Produktion: 'Så lidt som muligt – så meget som nødvendigt'

Certificering

GlobalGAP-certificering kan ske på en enkelt ejendom, men anbefales af økonomiske at foretage certificeringen i mindre grupper. GlobalGAP er vidt udbredt indenfor f.eks. grønsagsproduktion. Der sker ikke nogen egentlig markedsføring af GlobalGAP-produkter overfor slutbruger. Men ordningen er forhandlernes sikkerhed for, at deres leverandører overholder en række bestemte krav. En række større kæder, kræver at deres leverandører indberetter deres produktion efter reglerne i GlobalGAP.