Mere Slagkraft bag salg af juletræer og pyntegrønt

Green Product a/s er et handelsselskab for juletræer og pyntegrønt, der er 100% ejet af de danske skovdyrkerforeninger. Virksomheden er etableret i 1996 og har siden fungeret som salgsorganisation for Skovdyrkerforeningerne Fyn, Østjylland, Midtjylland og Nordøstjylland. Green Product a/s har i periden udviklet sig til at blive en af de tunge aktører på eksportmarkedet - med en afsætning på op imod en million juletræer og mere end to tusinde tons pyntegrønt.

Hvorfor Green Product

De vigtigste årsager er: Markedet er ikke stabilt - der sker en kraftig strukturudvikling i retning af større aktører på både produktions- og kundesiden. Det vil i løbet af en årrække gøre det vanskeligere at være en lille eller mellemstor aktør. Samling af handelsaktiviteterne giver en yderligere fokusering og professionalisering. De interne medarbejdere i Green Product a/s arbejder med salg af juletræer og pyntegrønt hele året  - og kun det. I Green Product a/s er pyntegrøntet et indsatsområde og ikke bare noget, der følger med juletræerne, hvis man ikke kan undgå det. Der arbejdes strategisk på en udbygning af afsætningen af pyntegrønt og målsætningen er, at Green Product a/s skal være branchens største udbyder.

 

Hvad betyder det for mig som leverandør til Skovdyrkerforeningen?

I første omgang ligner tingene sig selv; ude på din ejendom, møder du kun kendte ansigter; Green Product a/s er et afsætningsselskab, der handler med Skovdyrkerforeninger; det er fortsat og helt uændret din lokale skovfoged, der betjener dig - og som tager din produktion alvorligt ude i marken. Du er imidlertid en del af et større system, der arbejder professionelt og målrettet på at skabe den bedst mulige afsætning for din produktion af juletræer og pyntegrønt. Vi er overbeviste om, at vi i denne konstruktion gør os endnu mere konkurrencedygtige på både træer og grønt, og uanset, om du allerede er kerneleverandør til Skovdyrkerforeningen eller om du er vant til at 'ordne det selv' synes vi, at du skal benytte os netop i år. Det betaler sig.

I bestyrelsen er vi overbeviste om, at vor indtræden i Green Product a/s har været en rettidig strategisk satsning, som vil styrke både afsætningen for vore producenter - og samarbejdet i De Danske Skovdyrkerforeninger.