Har du brug for et økonomisk overblik?

Med udgangspunkt i din produktion - eller din hensigt om at starte en produktion, analyserer og anskueliggør vi dyrkningsomkostninger og det realistisk forventede udbytte over tid.

Produktionen sammenlignes med normtal i branchen og vi belyser hvad konsekvenserne bliver, hvis det går anderledes med fx. udbytte eller prisudvikling. 

Kvalificerede beslutninger kan herefter baseres på en række nøgletal herunder; netto pr. solgt og plantet træ, driftsherregevinst, kapitalværdi og intern forrentning. 

Beregninger

Omsætningsbalance: kr. 750,-

Omsætningsbalance inkl. udbytteprognoser: kr. 1.500,-

Fuld økonomiberegning incl. ovenstående + detail og følsomhedsanalyse: kr. 6.500