Du kan vælge selv at stå for oparbejdningen af dine træer eller du kan overlade opgaven til os. Vælger du selv at stå for oparbejdningen forventer vi at du leverer en tilfredsstillende kvalitet, som ikke giver anledning til reklamationer fra vores opkøbere.

Vælger du at lade os stå for oparbejdningen, tager vi ansvaret for at arbejdet er gjort og du behøver ikke spekulerer over eventuelle reklamationer.