Natur og vand

Natur og vand er med til at skabe den gode biotop for flora og fauna. Det er dog vigtigt at have en plan for udvikling og pleje af arealerne. Gør du intet vokser arealerne til og den vigtige biotop forsvinder.

Skovdyrkerne kan hjælpe dig med praktiske løsninger indenfor:

Kontakt din lokale skovfoged eller hvis du har spørgsmål om naturpleje på din ejendom.