Etablering af søer og vandhuller

Skovdyrkerne hjælper dig gerne med at øge vandområderne på din ejendom. Vi har erfaring med etablering af søer og vandløb,- og herunder hele processen fra idé til isfugl.

  • Projektbeskrivelse
  • Ansøgning til kommune
  • Tilskudsansøgning
  • Etablering
  • Efterfølgende pleje

Tag fat i din lokale skovfoged, hvis du er interesseret i at øge naturindholdet på din ejendom