Invasive arter

Vil du af med de invasive arter kræver det en ekstra indsats. Naturarealer har det med at gro til i glansbladet hæg, contortafyr og gyvel. Skovdyrkerne har prøvet det hele og vi har de rette værktøjer til at tilrettelægge og gennemføre den nødvendige indsats for at de invasive arter ikke fortrænger det naturligt hjemmehørende planteliv.