Pleje af lysåben natur

Den lysåbne natur er truet af tilgroning. Selv om Naturbeskyttelsesloven beskytter enge, heder, overdrev kræver det aktiv indsats for at bevare naturtypen.

Skovdyrkerne har erfaring med alle de gængse værktøjer til naturpleje og vi kan også hjælpe dig med at finde på utraditionelle løsninger til netop dit projekt.

Af mulige løsninger kan nævnes:

  • Rydning af opvækst
  • Hedepleje med hedehøster og afsætning af lyngballer
  • Slåning med slagleklipper/brakpudser eller grenknuser alt efter grad af tilgroning
  • Etablering af græsning - med og uden tilskud

Når det kommer til naturpleje er det kun fantasien der sætter grænser... dog med afsæt i økonomien.