Vandløbspleje

Skovdyrkerne kan hjælpe kommuner med at vedligeholde vandløb, så afvanding sikres og der tages størst muligt hensyn til dyre og planteliv. Plejen tager afsæt i de vandløbsregulativer, der er lavet for hver enkelt vandløb.

Der er også mulighed for at gå sammen med naboejendomme langs en vandløbsstrækning og så etablere et vandløbslaug. Skovdyrkerne kan hjælpe jer med at koordinere flere projekter i det åbne land,- så kontakt din lokale skovfoged, hvis du vil vide mere om naturpleje langs et vandløb.