Flis - Vi er med i hele værdikæden

Flis er plantageskovbrugets og dermed foreningens vigtigste forretningsområde. Vi er med i hele værdikæden fra nedskæring til varmeværk - både de store centrale og de små lokale - og har en solid placering i det lokale marked.

Vi, i Vestjylland, er begunstiget af et passende netværk af varmeværker med en overkommelig transportafstand fra skov til værk. Vi har aftaler om leverance af betydelige mængder flis direkte til Herningværket, Måbjergværket og en række andre varmeværker. Dermed løfter vi kontrakter som den enkelte skovejer ikke kan bære.

Vi tilbyder alle løsninger

Flishugning med en moderne flishugger til kørsel i skov, manuel nedskæring eller tynding med fælde-bunkelægger. Vi giver dig mulighed for flere flissystemer og har altid en hensigtsmæssig løsning til både tynding og afdrift.

Hos Skovdyrkerne har vi fokus på, i tæt samarbejde med vores entreprenører og vognmænd, at øge konkurrencedygtigheden gennem optimering af arbejdsprocesser og logistik. Det er en løbende proces, der skal sikre, at det også fremover er hos Skovdyrkerne at skovejerne får markedets bedste flisafregning for ordentligt arbejde i deres skov!

Certifikat på bæredygtigheden

Skovdyrkerne Vestjylland leverer miljøcertificeret flis, hvilket betyder at hele værdikæden fra 'træ i skoven' til 'færdig flis på varmeværket' er bæredygtig og kontrolleret.

Det hele er beskrevet i detaljer i en rapport, - hvoraf der forefindes to udgaver:

Engelsk version (se link)

Dansk version (se link)

For yderligere information kontakt Skovrider 

Åbner eksternt link i et nyt vindueMichael Sheedy Gehlert

.