Træ og skovning

Kunsten i en god skovningsøkonomi ligger dels i den rette timing og dels i den rigtige aptering - aflægning af træet i de mest optimale effekter. Skal du skove træ i din skov - uanset om det er unge bevoksninger til flis eller ældre bevoksninger, hvor aflægningen af gavntræ skal optimeres - så kan vi hjælpe dig med skovning, udkørsel og afsætning. 

Få styr på markedsforholdene gennem os

Vi følger markedet for de forskellige produkter og har fingeren på pulsen! Vores viden bruger vi til din fordel - i hovedparten af sæson 2009, hvor træpriserne var meget lave, har vi generelt anbefalet vore medlemmer ikke at skove, og i stedet gemme træet til bedre tider. På råtræ er der er mange penge at tjene på planlægning og den rette timing.

Tid til at skove

Vi har i en længere periode haft meget fornuftige priser på nåletræ - set i et 20-30 årigt  perspektiv - og på det seneste har de faktisk fået endnu et lille nøk op. Det er meget glædeligt og det betyder både god aktivitet i skovene, og at vi lander en fornuftig bundlinie til den enkelte skovejer efter hvert projekt.

Kontakt Skovfoged Chresten Petersen på mail cmp@remove-this.skovdyrkerne.dk eller på mobil 20 23 63 33 hvis du har et konkret behov eller spørgsmål om skovning.