Mere vildt - mere glæde

Fokus på herlighedsværdierne er med til at fremme en helstøbt ejendom. Jagt, vildt og natur får stadigt større betydning. Ikke sjældent handles skov og naturejendomme alene på denne baggrund. Den rette forvaltning skaber værdi på ejendommen og for ejeren.

Ydelser

Skovdyrkerne forestår praktiske løsninger og udarbejder planer, der på landbrug-, skov -og naturarealer sigter mod at forbedre vilkårene for vildtet og beskytte naturen.

  • Terræntjek
  • Naturplan
  • Biotopplaner - fra 1 til 7 fugle pr. hektar
  • Anlæg af vildtagre optimér din vildtpleje
  • Anlæg og pleje af læhegn og vildtremiser - individuelle beplantninger til din ejendom
  • Anlæg og pleje af søer og vandhuller - vi viser dig mulighederne
  • Levering af forrygende frøblandinger til vildtagre - bestil online

Kontakt din lokale skovfoged eller en af vores vildtkonsulenter hvis du har spørgsmål om natur og vildtplejen på din ejendom. 

Mere viden

Download vores temanummer om jagt, vildt og natur her - eller læs mere på www.naturogvildt.dk.

Hør lydklip bragt på DR P1 den 7. juni 2010 kl. 16.55. Hent lydklip (04:48)