Få Skovdyrkerne til at lave en Naturplan for din ejendom

Skovdyrkernes Naturplan er et anvendeligt værktøj for dig der gerne vil fastholde og øge vildt- og naturindholdet på din ejendom.

Naturplanen er baseret på Skovdyrkernes store erfaring med vildt og naturpleje. Du få overblik og masser af praktiske forslag til forbedringer og pleje af din ejendom. Planen giver dig;

 • En beskrivelse af bedriftens areal
 • En beskrivelse med udpegning på kortbilag med;
  • Områder der er vigtige i vildt- og natursammenhæng
  • En screening af kommunens naturområder med særlige naturbeskyttelselses-interesser
  • Beskyttelseslinjer ift. naturbeskyttelsesloven
  • Beskyttede fortidsminder, stendiger og jordiger ift. museumsloven
 • En beskrivelse af forslag til beskyttelse af eksisterende natur
 • Forslag til genopretning af natur og etablering af nye vildt og natur hot-spots.
 • En prioriteret liste over forslagene til tiltag på bedriften.

Det er vores erfaring at Naturplaner derudover er et godt grundlag for at søge om tilskud til andre natur og miljøprojekter, som eksempelvis vegetationsstriber og etablering af søer og vådområder.

Interesseret

Tag fat i en af vores skovfogeder eller natur- og vildtkonsulenter, for en nærmere afklaring og hør om mulighederne i en vildt og naturplan.