Formand for bestyrelsen

Jørn Bertelsen, Gl. Kidbæk og Stentoft ved Tvis, syd for Holstebro

"Jeg går ind for foreningstanken – når det er trange tider i juletræerne er det godt at have en medlemsstyret forening i ryggen.

Det skal vi huske, når vinden vender igen; det er foreningens opgave at være konkurrencedygtig på den lange bane – men det er også medlemmernes forpligtigelse, at tænke langsigtet, hvis foreningen skal skabe værdi på deres bundlinie".

Læs mere...

Næstformand for bestyrelsen

Per Kamp, Vildkilde syd for Holstebro

Email: pka@remove-this.skovdyrkerne.dk

"Jeg har altid interesseret mig for natur og skovbrug og bor på en lille ejendom som 4. generation..." 

læs mere ... 

Medlem af bestyrelsen

Henrik Tokkesdal, Vigkærhus på 30 ha ved Videbæk

"Jeg har været medlem i omkring 20 år og er desuden aktionær i Thyra og Egeris Plantager, hvor jeg også har deltaget i bestyrelsesarbejdet.

Til dagligt er jeg fabrikschef på en værktøjsfabrik i Herning – og bor mellem Troldhede og Boris.

Jeg meldte mig ind i foreningen for at sikre et godt og sikkert salg af sit pyntegrønt, men har siden også værdsat foreningens uafhængige og kompetente rådgivning der giver plads til den enkelte skovejers ønsker til driften af egen skov. Man får meget for sit medlemskontingent."

 

Medlem af bestyrelsen

Ole Callesen, Rind plantage, Herning

"Jeg er en del af bestyrelsen i Rind Plantage... Vi har haft utrolig meget glæde af at være medlem af Skovdyrkerforeningen Vestjylland - både i forhold til vores skovfoged og rent økonomisk. Vi føler at foreningen virkelig kommer os til gavn."

Medlem af bestyrelsen

Aksel Nørgaard, Stubberkloster m.fl. (ialt 6 skovejendomme fordelt i foreningens område).

"'I Skovdyrkernes bestyrelse vil jeg arbejde for at skabe værdi for medlemmerne ..."

Læs mere...