31.05.2011 - Vest

Markvandring juletræer

Foreningen inviterer til klassisk markvandring i juletræerne d. 31 maj.Læs mere...

02.05.2011 - Vest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 2. maj 2011, klokken 19.00 i Nupark 47F, Holstebro.Læs mere...

10.04.2011 - Vest

Markvandring pyntegrønt

Foreningen afholder markvandring for medlemmer med interesse i dyrkning og produktion af klippegrønt.Læs mere...

24.02.2011 - Vest

På den grønne gren: tema om klippegrønt

I en tid hvor juletræerne stjæler det meste af opmærksomheden, ser vi nærmere på forholdene for produktion og afsætning af pyntegrønt. Læs mere...

03.02.2011 - Vest

Producér din egen energi

I samarbejde med Heden og Fjordens Landboforening og Byggeri og Teknik I/S afholder Skovdyrkerforeningen Vestjylland et arrangement om energi der spænder fra husstandsvindmøller til økonomien i at dyrke pil og poppel. Læs mere...

26.01.2011 - Vest

Ny organisation

Vi har i 2010 introduceret en ny intern organisation baseret på faglige teams; som både styrker organisationen og giver os endnu bedre muligheder for at møde skovejernes forventninger. Læs mere...

14.01.2011 - Vest

Kollektiv læplantning i Tarm og Hemmet

Frem til d. 31. marts 2011 har lodsejere i 6880 Tarm og 6893 Hemmet mulighed for at udnytte de velkendte fordele ved kollektiv plantning med tilskud op til 60%. Læs mere...

06.12.2010 - Vest

Referater fra årets generalforsamlinger

På baggrund af årets generalforsamlinger er omdannelsen af Skovdyrkerforeningen Vestjylland fra en forening med begrænset ansvar til en andelsforening med begrænset ansvar nu en realitet. Læs referaterne her. Referat af den...Læs mere...

28.10.2010 - Vest

Notits fra generalforsamlingen 2010

Skovdyrkerforeningen Vestjylland afholdte onsdag den 27. oktober i Nupark den 27. ordinære generalforsamling. Her følger et kort notits fra aftenen. Et komplet referat med aftenens spørgsmål vil senere kunne findes her på...Læs mere...

23.09.2010 - Vest

Pyntegrøntsæsonen er igang

Hvis man er i tvivl om det for alvor er ved at være efterår, er det et godt tegn, at når der klippes pyntegrønt ... er det efterår. Læs mere...

09.07.2010 - Vest

Ny vejledning om adgangsregler for skov

Lodsejere og alle der ønsker at færdes i naturen har fået et samlet overblik. Skov og Naturstyrelsen har nu færdiggjort og publiceret en vejledning om adgangsregler i naturen herunder i private skove. Læs mere...

01.07.2010 - Vest

Natur og vildt arrangement den 24. juni

Skovdyrkerne afholdt en ekskursion om natur og vildtpleje i praksis d. 24. juni. Over 50 havde valgt at møde op, selvom arrangementet var samtidig med Danmarks afgørende VM kamp i fodbold mod Japan. Læs mere...

14.04.2010 - Vest

Fokus på energipil

Ud fra en snæver økonomisk anskuelse, betragter vi energipil som en risikabel afgrøde. Du bør overveje grundlaget for pileproduktion på din ejendom grundigt inden du beslutter dig. Læs mere...

19.03.2010 - Vest

...I forårshumør

Den lange vinter har gjort foråret ’kortere’ - så det betaler sig at være parat, til når foråret for alvor bryder igennem - og det er nu! Så vær klar til at plante, gødske og sprøjte!Læs mere...

05.02.2010 - Vest

Ny skovfoged og teamchef

Jacob Husted Christensen - er pr. 1. februar tiltrådt stillingen som skovfoged og teamchef for Skovdyrkerforeningen Vestjyllands sydlige geografi.Læs mere...