11.05.2017 - Vest

Bedre arealudnyttelse giver bedre bundlinie.

Godt 50 medlemmer var mødt op til årets første markvandring i juletræerne. Denne gang hos Rasmus Jensen, Løvstrup Plantage. Skovdyrkernes 'nye' juletræsteam skovfogederne Emil Poulsen og Johan Stubkjær havde tilrettelagt aftenens...Læs mere...

19.04.2017 - Vest

Hold øje med snudebiller i dine nyplantninger!

De første snudebilleangreb er observeret i det vestjyske og flere er sandsynligvis på vej. Men hvad skal man se efter? Og hvad kan man gøre?Læs mere...

10.04.2017 - Vest

Personalia

I forbindelse med omorganisering - blandt andet skovfoged Johan Stubkjær Madsens indtrædelse i juletræsteamet - har vi valgt at ansætte skovfogedassistent Jan Hollænder Christensen. Læs mere...

14.03.2017 - Vest

Husk maskindemo fredag d 17. marts

Der er stigende interesse for at få fjernet rødderne efter flere omdrifter af juletræer, inden den næste kultur anlægges. Danske Juletræer og Skovdyrkerne vil gerne udbrede kendskabet til de tekniske muligheder og give...Læs mere...

06.03.2017 - Vest

Personalia

Vi har haft skiftedag på kontoret. Gitte Birck Jensen valgte, efter 5 års ansættelse, at søge nye udfordringer - og er afløst af Pia Rasmussen, som allerede er tiltrådt primo marts. Pia er lokal - hun kommer fra Struer, hvor...Læs mere...

24.02.2017 - Vest

Intensiveret dyrkningsrådgivning giver bedre juletræer

Grundig markedsinformation og forsigtig optimisme på Skovdyrkernes informationsaften. Præsentation af nyt dyrkningsværktøj til forbedret rådgivning og dokumentation.Læs mere...

Bøgedyrkning i Fanefjord Skov: Bæredygtig skovdrift efter Skovlovens opskrift: Her produceres både træ, biodiversitet og naturoplevelser på det samme areal. Foto: Per Hilbert
07.01.2017 - Nyheder, Vest

Miljøministeriet truer med at nedlægge – ikke skovbruget, men Skovloven!

For at rationalisere lovgivningen inden for naturområdet, er der planer om at fjerne Skovloven og lægge skovene ind under en ny Natur- og biodiversitetslov. Vi er stærkt bekymrede for, at det vil føre til en udviskning af...Læs mere...

05.01.2017 - Vest

Skovdyrkerne får certifikat på bæredygtig træproduktion!

Skovdyrkerne Vestjylland opnår – som den første skovbrugsvirksomhed herhjemme – et fuldt SBP certifikat efter alle gældende standarder. Overholdelse af kravene i SBP-certifikatet giver en garanti for bæredygtig produktion af flis...Læs mere...

23.12.2016 - Vest

Styrkelse af det skovpolitiske arbejde

Skovforeningens politiske arbejde har betydning for alle skovejere, det bør ikke-medlemmer af skovforeningen vide. Derfor bliver det fremover muligt for alle at følge med i foreningens arbejde på skovkredsmøderne.Læs mere...

21.12.2016 - Vest

Stilhed før stormen?

Helt siden orkanen ’Bodil’ i 2013 har der været arbejdet på en revision af stormfaldsordningen, der har behov for opdatering på flere områder, herunder mere klare definitioner på, hvornår, Stormrådet erklærer en...Læs mere...

08.12.2016 - Vest

TeamChef på tur

Det kræver sin mand at blive skovfoged og TeamChef hos Skovdyrkerne Vestjylland - og har man de kompetencer, kan de bruges i andre sammenhænge.Læs mere...

03.11.2016 - Vest

Nyt Team i juletræerne

Efter sæson 2016 skifter vi ud i vores juletræsfunktion. Skovfoged Johann Holm Jacobsen rejser for at tiltræde en stilling som skovfoged ved Rye Nørskov og i stedet indtræder skovfoged Johan Stubkjær i juletræsteamet. Ny...Læs mere...

27.10.2016 - Vest

Nyt bestyrelsesmedlem

Aksel Nørgaard, Stubberkloster m.fl., blev valgt ind i bestyrelsen ved årets generalforsamling. Her følger en kort præsentation.Læs mere...

27.10.2016 - Vest

Generalforsamling 2016

Tirsdag den 25. oktober afholdt Skovdyrkerne Vestjylland den 30. ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i lyset af en solid økonomi og i det hele taget en tilfredsstillende udvikling for foreningen. Der var...Læs mere...

16.09.2016 - Vest

Sensommerens Sorteringsmøde i juletræerne

En dejlig varm septemberaften var 30-40 personer mødt frem for at se på sorteringskravene til juletræer for 2016 sæsonen.Læs mere...

Viser resultat 61 til 75 af 216