Generalforsamling 2020 afholdt

29.10.2020

Skovdyrkerne Vestjylland afholdte onsdag den 28. oktober sin 34. generalforsamling. Det skete i lyset af en fortsat positiv udvikling i økonomi og medlemsgrundlag. Efter en valgrunde med to kandidater til to ledige poster i bestyrelsen, blev de to afgående bestyrelsesmedlemmer genvalgt og bestyrelsen fortsætter uændret.

Efterårets farvepragt var mere tillokkende end årets generalforsamling, der blev afviklet i biografopstilling i det store auditorium i Nupark.

Formand Jørn Bertelsen betonede i sin mundtlige beretning at foreningen har landet et tilfredsstillende resultat, hvor flere penge er sendt tilbage til skovejerne.  Formandens beretning, regnskabet for 2019-2020 (se det Initierer fildownloadhér) og kontingentet blev godkendt af forsamlingen. To bestyrelsesmedlemmer afgik efter tur. Ole Callesen, Rind Plantage og skovejer Aksel Nørgaard, Stubberkloster blev genvalgt uden modkandidater. Suppleant Torben Bøndergård blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen har uændret konstitueret sig med Jørn Bertelsen som formand og Per Kamp som næstformand. Referatet fra hhv. generalforsamlingen og det regionale medlemsmøde finder du herunder:

Efter de officielle møder holdte Skovprofessor Erik Dahl Kjær et online indlæg om fremtidens træartsvalg set i lyset af de klimaforandringerne.  kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk