Ny forstfuldmægtig tiltræder den 1. oktober

01.09.2021

Efter Katrine Bang Haubergs fratrædelse har vi i en periode været uden vores faste forstfuldmægtig, som løser en lang række af de faglige stabsopgaver, der letter hverdagen for skovrider og skovfogeder. Det har taget os lidt tid at finde den helt rette profil – men det er nu lykkedes, og den 1. oktober tiltræder Nicklas Eugene Kirk Ibsen (39) som ny forstfuldmægtig.

Nicklas er forstkandidat fra 2010. Han kommer fra en stilling som leder for Esbjerg Kommunes skov- og naturafdeling (1.800 ha) samt et af kommunens fem Vej og Park distrikter og har desuden tidligere været skovfoged hos HedeDanmark.

Nicklas profil rammer dermed en god balance mellem teoretisk viden og skovbrugsfaglig erfaring – og han vil give os forøget tyngde og slagkraft til at løse en lang række af opgaver, både som faglig bagstopper og som projektleder.

Blandt de opgaver der ligger øverst i stakken er en styrket indsats for skovcertificering.

Nicklas har fornyelig bosat sig i Holstebro – med hustru og to børn.