Nye medarbejdere til skovens bedste hold! (kopi 1)

17.05.2021

I disse år oplever skovbruget massive forandringer - rejsen fra et lidt anonymt jordbrugserhverv til et omdrejningspunkt for stærke tendenser i tiden er spændende, og stiller samtidig store krav til omstillingsevnen i et erhverv, der er rodfæstet i traditioner.

'Når forandringens vinde blæser, er der nogen der planter læhegn og andre, der rejser vindmøller' - i Skovdyrkerne Vestjylland gør vi begge dele.

Vi arbejder vedholdende for, at skovbruget ikke blæses omkuld af holdninger, der ikke bunder i fakta - skovejerens selvbestemmelse på egen ejendom og den velforvaltede skov med intelligent udnyttelse af produkterne fra en ansvarlig skovdrift, står som en helt central værdi for os.

Vi er også en del af forandringerne - og ikke sjældent går vi forrest. Vi arbejder aktivt med bæredygtighed i vores skovdrift - og dokumenterer det i vores certificeringsordninger - og vi indgår i nye, spændende projekter om klimaskovrejsning og biodiversitetsskov. Samtidig er vi i fuld gang med den næste digitaliseringsbølge, der giver mere mobilitet og mere datadeling for både os, skovejerne og vores mange samarbejdspartnere.

Forandringerne gælder også de indre linjer, hvor vi nu skal bruge nye medarbejdere til skovens bedste hold.

Kan du stemple ind i vores værdigrundlag 'Skovdyrkerne - så har du fagfolkene på din side' .... er du måske en af dem?

Hent stillingsopslagene herunder;

Initierer fildownloadForstfuldmægtig hos Skovdyrkerne Vestjylland
Initierer fildownloadSkovfogedassistent hos Skovdyrkerne Vestjylland

Michael Sheedy Gehlert
Skovrider