Jacob Husted Christensen

Skovfoged

Mobil 51 55 72 10
jac@remove-this.skovdyrkerne.dk

Geografi

TeamChef i Skovriderens team Medlemsportefølje på tværs af skovparterne i hele geografien.

Funktionsansvar

TeamChef Nord - medlemsbetjening samt speciale i jagt og vildtrådgivning.

Baggrund

Jacob er Skov- og Landskabsingeniør. Han har været ansat i Skovdyrkerforeningen Vestjylland i to omgange. Henholdsvis i perioden 2009 til 2014 og igen fra august 2018. Jacob har erfaring med forvaltning af skovejendomme, juletræsproduktion samt jagt og naturforvaltning. Jacob har desuden arbejdet med juletræsproduktion i Skotland og godsforvaltning i Sydsverige.