Jan Ormstrup Christensen

Skovfoged

Mobil 40 23 47 37
jan@remove-this.skovdyrkerne.dk

Baggrund

Jan er Skov- og Landskabsingeniør fra 2015. Jan har fået praktisk erfaring fra projektansættelser hos HedeDK og Naturstyrelsen.

Jan har ansvaret for Skjern Å Skovpart og han indgår i øvrigt i Team Pyntegrønt og Team Skovrejsning.