Jette Bergmann

Adm. medarbejder

Mobil 96 10 10 96
jbe@remove-this.skovdyrkerne.dk

Geografi

Kontoret i Holstebro.

Baggrund

Jette har været ansat i Skovdyrkerforeningen Vestjylland siden 2006. Jette har ansvaret for foreningens økonomifunktion - og passer på pengene.