Bliv medlem af Skovdyrkerne 

- så har du fagfolkene på din side

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugs-
virksomhed. Alene i Skovdyrkerne Vestjylland er vi godt 600 medlemmer med mere end 19.000 hektar skov, juletræer og natur. At vi er organiseret som en andelsforening, hvor medlemmerne ejer og kontrollerer virksomheden, forpligtiger os til et meget stærkt fokus på den enkelte skovejer - hos Skovdyrkerne er skovfogeden på din side! 

De fleste som har brug for mere end blot at få løst en éngangsopgave, melder sig ind i foreningen. På den måde indledes et langsigtet samarbejde mellem skovejeren og Skovdyrkerne, hvor din lokale skovfoged kommer regelmæssigt i skoven. I fællesskab - og med udgangspunkt i din målsætning - gennemgår I skoven og tager stilling til, hvad der skal laves, og hvem der skal lave det.

I ryggen har din lokale skovfoged nogen af landets bedste specialister inden for de forskellige driftsgrene og fagområder. Vi er derfor klædt på til at løse alle rådgivnings- og arbejdsopgaver i skoven og det åbne landskab. Kombinationen af faglig kompetence, medlemsfokus - og en solid egenkapital - giver dig tryghed for, at opgaven bliver løst til din tilfredshed.

Som medlem bidrager du også til at sikre dine egne langsigtede interesser som lodsejer. Skovdyrkerne deltager i det branchepolitiske arbejde. Sammen med Dansk Skovforening - hvor vi er den største bidragsyder - arbejder vi for at sikre skovejernes råderet over egen ejendom. Skovdyrkerne sidder også i Skovrådet, som rådgiver Miljøministeren i skovbrugsspørgsmål. Gennem samarbejdet 'Træ til Energi' arbejder vi for at fremme anvendelse af biomasse fra de danske skove og i Danske Juletræer arbejder vi for afsætning og rammebetingelser for de danske producenter af juletræer og pyntegrønt.

Opsummerende 'Medlemsfordele':

  • Adgang til regelmæssige konsulentbesøg - indeholdt i kontingentet
  • Rådgivning på telefon og mail - indeholdt i kontingentet
  • Medlemsbladet 'Skovdyrkeren' som udkommer 10 gange årligt
  • Gratis deltagelse i medlemsarrangementer (markvandinger og informationsmøder)
  • Billige forsikringsordninger mod stormfald og skovbrand
  • Rabat på konsulentydelser

Vil du kontaktes angående medlemskab?

Vil du have en snak med en af vores medarbejdere, finder du din lokale skovfoged på listen til højre.

Du kan også ringe til kontoret på 96 10 10 96 og få tilsendt en informationspakke - og aftale et uforpligtigende besøg af en af vores skovfogeder.

Hvis du allerede nu er klar på at melde dig ind i skovdyrkerforeningen, så kan du udfylde formularen her

Åbner internt link i det nuværende vinduebliv medlem

Se mere:

Hvem er vi?

Hvordan arbejder vi?

Find din skovfoged

Når vi handler med dig

Initierer fildownloadPrisliste på medlemsydelser

 (downloades som pdf)