Når vi handler med dig

Godt arbejde i skoven den rigtige løsning på det rette tidspunkt. Som medlemsejet virksomhed er det afgørende for os, at vi lever op til dine forventninger - og sammen med dig skaber værdier i din skov. 

Forretningsbetingelser

Her kan du læse mere om vilkårene, når vi handler med dig eller løser arbejdsopgaver for dig. Nedenstående 'almindelige forretningsbetingelser' er gældende for samhandel med medlemmer og andre skovejere, hvor intet andet er aftalt.

Initierer fildownloadSkovdyrkerne Vestjylland - forretningsbetingelser.pdf

Corona forbehold

I tilfælde hvor fx udbrud af smitsomme sygdomme eller andre uforudsete situationer, resulterer i myndighedsbeslutninger, markedsreaktion eller forbrugeradfærd, som væsentligt påvirker forholdene for afsætning eller oparbejdning, og dermed for gennemførelse af det aftalte projekt, tager Skovdyrkerne forbehold for projektets gennemførelse.

I påkommende tilfælde vil Skovdyrkerne agere for at begrænse det samlede tab.

Skulle situationen opstå i forbindelse med afvikling af sæsonerne for juletræer eller pyntegrønt, vil foreningen afstå fra at fakturere leverede ydelser i umiddelbar tilknytning til de varepartier, der måtte blive berørt af forbeholdet.

Det vil konkret betyde, at hvis et læs juletræer skulle blive aflyst på grund af Corona, vil Skovdyrkerforeningen:

  • Forsøge at afsætte bedst muligt til anden side for at begrænse leverandørens tab.
  • Hvis dette ikke lykkedes, vil vi ikke fakturere evt. leverede ydelser i forbindelse med dette læs - fx markering, palletering eller anden oparbejdning.

Behandling af persondata

En forudsætning for, at Skovdyrkerne kan bistå vores medlemmer og andre kunder med rådgivning og drift er, at vi registrerer og opbevarer persondata. Vi henviser til vores hjemmeside for nærmere beskrivelse. Klik på linket

Åbner eksternt link i et nyt vinduehér

.