- så har du fagfolkene på din side

Skovdyrkerne er en medlemsejet virksomhed med 100 års erfaring med rådgivning, handels- og entreprenørvirksomhed i medlemmernes skove. Se mere om dine medlemsfordele her.

Nyheder

02.10.2023 - Vest

Skovdyrker arrangement på arboretet...

Den 4. oktober afholder Skovdyrkerne ekskursion til det nye arboret ved Skovskolen på Djursland....

Tørkeskader i juletræ på Østfyn

Tørkeskader i juletræer

Maj måned har været den tørreste i de seneste 15 år, og juni måned har heller ikke budt på meget...

Kraftigt mideangreb i juletræ på Fyn
26.06.2023 - Juletræer og klippegrønt, VidenCenter Juletræer

Mider i juletræerne

I år har antallet af mider indtil nu været begrænset i de fleste områder, men de begynder nu nogle...

Skovrejsningsarrangement 2023
05.06.2023 - Vest

I medvind og modvind gennem 20 ha...

Den 31. maj blev årets skovrejsningsarrangement afholdt – denne gang i Lønborg Plantage, hvor...

Kogleanlæg i nordmannsgran

Skadedyr og kogleanlæg (Et ekstra...

De stigende dagslængder og temperaturer kommer til udtryk i juletræskulturerne rundt omkring....

21.04.2023 - Vest

Temaaften om Skovrejsning – 31. maj...

Traditionen tro afholder Skovdyrkerforeningen Vestjylland, igen i år, temaaften om skovrejsning –...

Jordbundsanalyse

Få analyseret jordbunden i din...

Denne tid af året er et godt tidspunkt at udtage jordprøver i juletræskulturer. Det er vigtigt at...

Gødnings- og sprøjteindberetning...

Fristen for gødnings- og sprøjteindberetning for planperioden 1. august 2021 til 31. juli 2022 er...

Brun ædelgranbladlus

Stammelusene er tidligt fremme i år

Allerede nu er der observeret aktive stammelus (brun ædelgranbladlus) i juletræskulturer på Fyn....

Juletræer

Danske Juletræer afholder temadage -...

Tilmeldingsfristen er lige om hjørnet.

25.09.2023 - Nyheder

Forlænget frist for skovrejsning

Lodsejere får en måned mere til at ansøge om tilskud til privat skovrejsning.

14.09.2023 - Nyheder

Blev din ejendom omkategoriseret til...

I så fald skal du holde øje med, om du har fået en ny foreløbig 2022-ejendomsvurdering. Skov- og...

Kejserkåbe i græs
24.08.2023 - Nyheder

Dansk produktionsskov er nu...

For første gang er en dansk produktionsskov blevet certificeret i biodiversitet. Certificeringen er...

09.08.2023 - Nyheder

Ny ansøgningsrunde er åben

Årets tilskudsordning til privat skovrejsning er åben. I år er der sket flere ændringer i ordningen.

13.07.2023 - Nyheder

EU’s naturlov får indvirkning på...

Naturloven er nu stemt igennem i parlamentet. Nu skal den behandles af Ministerrådet, EU...

03.07.2023 - Nyheder

Forventede ændringer i...

Skat har offentliggjort eksempler på forventede kommende ændringer i ejendomsskatten for...

Skovrider Kristian Løkke foran egetræ
27.06.2023 - Nyheder

Ny video stiller skarpt på skovens...

Hvad er det egentlig træer er lavet af, og hvorfor bliver skoven hele tiden bragt i spil i...

16.06.2023 - Nyheder

Har du hørt fra Vurderingsstyrelsen?

Hvis du har modtaget et afgørelsesbrev om omkategorisering, har du 6 uger fra datoen på brevet til...

07.06.2023 - Nyheder

Enkle tiltag kan reducere tørkeskader

Tørken rammer nye skovrejsninger og unge kulturer hårdt. Samtidig risikerer tørken at medføre...

11.05.2023 - Nyheder

Mette Frederiksen besøgte Skovdyrkerne

Statsminister Mette Frederiksen besøgte skovbrugets stand på Naturmødet.