Det spændende, vigtige og vanskelige valg

Det er kompliceret at vælge træart. Men bordet fanger, når valget én gang er truffet. Enhver skov er således et monument over beslutningstagerens visioner, indsigt og ambitioner.

Skovbrug er langsommeligt og komplekst. Det er svært at inddrage alle betydende forhold, før man bestiller planter. Men det er vigtigt, hvis beplantningen skal opfylde sit formål. Før vi tilplanter et skovstykke, står vi derfor med en række beslutninger, hvis konsekvenser kan række 100 år frem.

Vi skal i forbindelse med valget blandt andet svare på følgende spørgsmål – praktiske såvel som teoretiske:

  • Er der tale om en vestrand (sydrand)? – eller kan det blive en udsat rand, når nabobevoksningen afvikles om tyve år?
  • Er det et fugtigt areal? Kan det blive vandlidende med tiden?
  • Skal træarten hegnes? Vil vi leve med hegn?
  • Har vi sen forårsfrost på arealet? Eller tidlig efterårsfrost.
  • Kan den påtænkte træart/proveniens holde sig sund og stabil hele omdriften igennem? Vælter den i storm?
  • Hvordan vil træarten/proveniensen trives under fremtidige klimaforhold?
  • Er træarten/proveniensen kommercielt værdifuld? Eller ved vi allerede nu, at det giver underskud gennem hele perioden?
  • Er træarten/proveniensen smuk? Bidrager den til en rigere, sundere og smukkere skov?

Man skal ikke lade sig skræmme af opgaven, men blot gå til den med engagement, nysgerrighed og faglighed. Træartsvalget er faktisk det vanskeligste. Når træartsvalget er truffet, er det ret nemt at vælge proveniens. Men proveniensen er også vigtig.