Artikler fra Skovdyrkeren Øerne, Skovdyrkernes medlemsblad

Juletræer 2020

01.09.2020

Juletræskulturerne har generelt udviklet sig fint henover sommeren i hele foreningens område

Juletræer 2020

 Enkelte steder kan der være tendens til lange toppe, trods intensiv vækstregulering. Årsagen kan skyldes den frodige sommer med vekslende vejrlig, kombineret med en sen godkendelse af vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra, som har gjort, at en del juletræsproducenter kom lidt sent i gang med vækstreguleringen.

I Skovdyrkerne Øerne startede vi med mærkning af kulturerne ultimo juli, og salgsarbejdet forløber planmæssigt, med mange kundebesøg på trods af Corona og udskydelse af Langesømessen til 3. september. Kunderne har igen i år fokus på, at kulturerne er velgødede, og at de generelt ser godt ud. Sammen med farvegødskningen er det som producent vigtigt at have fokus på at undgå højt ukrudt i kulturerne, samtidig med at sporene holdes pæne, så træerne præsenterer sig flot i kulturerne

Er du som medlem i tvivl om, hvorledes salgsarbejdet forløber med netop dine træer, er du altid velkommen til at kontakte din skovfoged for en opdatering.